Wiadomości z Martwej Strefy – 048 – 04. 2015

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym czwar­tym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z kwiet­nia 2015 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


0:00:00 – 0:04:14 – Wstęp


0:04:15 – 0:26:04 – Blok książ­kowo-komik­sowy

Zna­le­zione nie kra­dzione (notesy), Mroczna Wieża I: Roland (okładka, szkic, gra­fika), Drun­ken Fire­works, gra­fika z Czar­nego Domu na ukra­iń­skiej książce

The Dark Tower: House of Cards #5


0:26:05 – 0:33:45 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie lutego Skury


0:25:30 – 0:58:12 – Blok fil­mowy + goście

Dal­las ’63 (Sarah GadonDaniel Web­ber, Cherry Jones, Lucy Fry, Chris Cooper, Geo­rge Mac­Kay,Leon Rippy), Pod kopułą (tra­iler 3 sezonuMarg Hel­gen­ber­ger, Eriq La Salle)


0:39:29 – 0:45:25 Wstawka Jerry’ego


0:47:00 – 0:57:01 Wstawka Szy­masa


0:58:13 – 1:15:23 – Cie­ka­wostki

spo­tka­nie w St. Fran­cis Col­lege Bro­oklyn (zdję­cia: 01 | 02 | 03 ), Pyr­kon 2015


1:15:24 – 1:22:11 Blok Video Skury


1:22:20 – 1:25:13 Krótka cie­ka­wostka audio w kosz­mar­nej jako­ści, pro­sto z Pyr­konu

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.