Wiadomości z Martwej Strefy – 047 – 03. 2015

W sto osiem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z marca 2015 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


00:00 – 01:30 – Wstęp


01:37 – 18:53 – Blok książ­kowo-komik­sowy

Ucie­ki­nier, Pokło­sie (frag­menty audio), Gra Geralda, Prze­bu­dze­nie (seria Duże Litery, Audio­book), Dok­tor Sen (zapo­wiedź audio­bo­oka), Zna­le­zione nie kra­dzione (okładka miękka, okładka twarda),Joy­land, The Dark Tower: House of Cards #4


18:53 – 25:29 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie lutego


25:30 – 36:46 – Blok fil­mowo-cie­ka­wost­kowy

Opo­wia­da­nie Jakuba Ćwieka z ilu­stra­cjami Darka Kocurka, Pyr­kon 2015


36:47 – 40:33 Wstawka Szy­masa


42:39 – 43:58 Zapo­wiedź kolej­nego odcinka

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.