Wiadomości z Martwej Strefy – 046 – 02. 2015

W sto osiem­dzie­sią­tym pią­tym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lutego 2015 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


00:00 – 01:08 – Wstęp


01:16 – 5:55 – Blok książ­kowy

Komórka, Cztery pory roku (odrzu­cone pro­jekty), Przed­sprze­daż Pokło­sia, Fin­ders Keepers,


5:56 – 13:35 – Blok komik­sowy

House of Cards #3, House of Cards #1 variant cover,


13:36 – 17:44 – Blok fil­mowy

Dallas’63 (James Franco), Rogi na DVD, Car­rie na Blu Ray (pakiet #1, pakiet #2), Cary Fuku­naga mówi o To, zdję­cie z Komórki


18:04 – 23:17 Pod­ca­stowe pod­su­mo­wa­nie lutego


23:18 – 26:28 – Cie­ka­wostki

Wie­czór ze Ste­phe­nem Kin­giem


26:48 – 36:33 Wstawka Szy­masa


39:30 – 40:27 Kącik Skury (roz­wią­za­nie kon­kursu)


40:28 – 43:11 Zapo­wiedź kolej­nego odcinka

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.