Wiadomości z Martwej Strefy – 045 – 01. 2015

W sto osiem­dzie­sią­tym pierw­szym odcinku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swoją serię, w któ­rej pod­su­mo­wuję kolejne mie­siące pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z stycz­nia 2015 r.

Spis tre­ści i przy­datne linki:


00:00 – 01:25 – Wstęp


01:26 – 15:55 – Blok książ­kowy

Blaze (okładka, pro­jekty okła­dek), Fin­ders Keepers (okładka ame­ry­kań­ska), Mia­steczko Salem (okładka, ilu­stra­cje: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06), kon­kurs z słu­cho­wi­skiem Lśnie­nie, Pokło­sie (okładka,recen­zja)


16:59 – 21:12 – Blok komik­sowy

House of Cards #2, Locke & Key tom 2. Łami­główki, Intro to Alien Inva­sion


21:13 – 25:45 – Blok fil­mowo-cie­ka­wost­kowy

Spek­takl Lśnię (infor­ma­cje i zdję­cia, pla­kat, tra­iler)


25:50 – 31:20 Wstawka Szy­masa


32:03 – 36:50 Wstawka Skury #1


37:00 – 40:27 Wstawka Skury #2


40:28 – 43:11 Zapo­wiedź kolej­nego odcinka

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.