Stukostrachy

Coś działo się w idyl­licz­nym mia­steczku Haven. Coś, co obda­rzyło każ­dego męż­czy­znę, kobietę i dziecko w mie­ście nie­znaną zwy­kłym śmier­tel­ni­kom mocą. Coś, co zmie­niło mia­steczko w pułapkę dla wszyst­kich obcych. Coś, co pocho­dziło z tajem­ni­czego meta­lo­wego obiektu, zagrze­ba­nego od tysiąc­leci w ziemi, o który potknęła się Bobbi. Bobbi i inni poczciwi miesz­kańcy mia­steczka nie zaprze­dali duszy pie­kłu, aby korzy­stać z dia­bel­skich uciech. Nastą­piło raczej dia­bo­liczne opę­ta­nie.

promo odcinka

W dzi­siej­szym odcinku Mando dys­ku­tuje ze Skurą – auto­rem kanału Żar­łok TV – na temat powie­ści „Stu­ko­stra­chy”. Gościn­nie w audy­cji poja­wia się też Szy­mas  – autor Nawie­dzo­nego pod­ca­stu na blogu Nekro­po­li­tan.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.