Smętarz dla zwierzaków

Na świe­cie ist­nieją dobre i złe miej­sca. Nowy dom rodziny Cre­edów w Ludlow był nie­wąt­pli­wie dobrym miej­scem – przy­tulną, przy­ja­zną wiej­ską przy­sta­nią po zgiełku i cha­osie Chi­cago. Cudowne oto­cze­nie Nowej Anglii, łąki, las; ide­alna sie­dziba dla mło­dego leka­rza, jego żony, dwójki dzieci i kota. Wspa­niała praca, mili sąsie­dzi – i droga, po któ­rej nie­ustan­nie prze­ta­czają się cię­ża­rówki. Droga i miej­sce za domem, w lesie, pełne wznie­sio­nych dzie­cię­cymi rękami nagrob­ków, z napi­sem na bra­mie: Smę­tarz dla zwie­rza­ków.

Gościem dzi­siej­szego pod­ca­stu jest Michał „Jerry” Rako­wicz – autor bloga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­rory Jerry’ego w Masie Kul­tury oraz pod­ca­stu Alche­mia gier. Roz­ma­wiamy o dwóch fil­mach – ekra­ni­za­cji książki i jej sequ­elu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.