Słoik z ciasteczkami

W dzi­siej­szym odcinku pod­ca­stu Radio SK zapra­szam na recen­zję opo­wia­da­nia „Słoik z cia­stecz­kami”, które powstało w tym roku, w czerwcu zostało opu­bli­ko­wane w stu­denc­kim maga­zy­nie VQR, następ­nie w paź­dzier­niku tra­fiło do mięk­ko­okład­ko­wego wyda­nia zboru „Bazar złych snów”, aż wresz­cie w grud­niu, nie­mal pre­mie­rowo zostało wydane w Pol­sce za sprawą maga­zynu „Nowa Fan­ta­styka”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

  • Mando, może powi­nie­neś wła­śnie czy­tać zbiory opo­wia­dań w tem­pie jed­nego tek­stu na, dajmy na to, tydzień 😀