Sklepik z pytaniami cz. 02

Nie­re­gu­larna seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. W dru­gim odcinku wybra­łem 5 pytań od foru­mo­wi­czow GothamCafe.pl. Dla­czego nie pla­nuję roz­wi­jać się i wycho­dzić do ludzi? Dla­czego nie zara­biam na tym co lubię robić i robię dobrze? Jakie są moje plany na przy­szłość? Odpo­wie­dzi na te inne zagadki znaj­dzie­cie w nowym odcinku Skle­piku z pyta­niami.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.