Podsumowanie roku 2016

W tym roku wyjąt­ko­wo nie solo a w duecie i wyjąt­ko­wo nie sku­pia­my się na pod­su­mo­wa­niu pod­ca­stu (na któ­re przyj­dzie pora wio­sną) a dys­ku­tu­je­my tyl­ko o wyda­rze­niach zwią­za­nych z Kin­giem. Man­do z ser­wi­su StephenKing.pl i burial z ser­wi­su Kingowiec.pl szcze­gó­ło­wo oma­wia­ją rok 2016, któ­ry oka­zał się jed­nym z mniej obfi­tu­ją­cych w kin­go­we atrak­cje okre­sów, dla­te­go roz­mo­wa zaję­ła nam tyl­ko nie­wie­le ponad godzinę 🙂

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK i ser­wi­sie Kingowiec.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub tym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607190 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996