Pod kopułą – sezon 2

Pew­nego dnia małe ame­ry­kań­skie mia­steczko Chester’s Mill zostaje nagle i nie­wy­tłu­ma­czal­nie odcięte od świata. Ota­cza je nie­wi­doczne pole siłowe, które miesz­kańcy zaczy­nają nazy­wać kopułą. Sytu­acja szybko się pogar­sza. Pole wpływa nie­ko­rzyst­nie na śro­do­wi­sko, a ludzi powoli ogar­nia panika…

W 178. odcinku pod­ca­stu Radio SK, ku ucie­sze jakże licz­nego grona fanów serialu, po raz czwarty powra­camy do tematu „Pod kopułą”. O tym serialu roz­ma­wia­li­śmy już przez 3h 12min 68s, ale i tak zachę­camy do słu­cha­nia bo pod­cast podob­nie do serialu robi się coraz bar­dziej absur­dalny ale w prze­ci­wień­stwie do serialu nadal bawimy się przy nim dobrze 🙂 W dys­ku­sji biorą udział Hubert „Mando” Span­dow­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu na bloguNekro­po­li­tan.

Do 23 minuty mówimy bez spo­ile­rów z 2 sezonu, a od 23 minuty zaczyna się część spo­ile­rowa, ale i tak pole­camy słu­chać bo to fajna część.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.