Mroczna Wieża I: Roland

Na jało­wej, spie­czo­nej ziemi, przy­po­mi­na­ją­cej pla­netę po apo­ka­lip­tycz­nej zagła­dzie pozo­stały tylko ślady daw­nej upa­dłej cywi­li­za­cji. Ten zło­wrogi świat prze­mie­rza Roland, ostatni z dum­nego klanu rewol­we­row­ców, ści­ga­jąc czło­wieka w czerni, który posiadł tajem­nicę Wieży – mistycz­nego miej­sca, gdzie być może uda się roz­wią­zać zagadkę czasu czy prze­strzeni. Pod­czas wędrówki musi sta­wić czoła opę­ta­nej kapłance: spo­tyka sza­lo­nych osad­ni­ków, gada­ją­cego kruka, zamiesz­ku­jące pod­zie­mia mutanty oraz pocho­dzą­cego z Ziemi chłopca, Jake’a.

W 204. odcinku pod­ca­stu Radio SK roz­po­czy­namy oma­wia­nie 7(8)-tomowego cyklu „Mroczna Wieża”. O pierw­szym tomie „Roland” roz­ma­wiają Hubert „Mando Span­dow­ski, Łukasz „Żar­łok” Skura (m.in. pod­ca­sty Kul­tu­ralna Audy­cja Zkury, Kom­bi­nat, Kar­piowy pod­cast, Nawie­dzony pod­cast oraz kanały YouTube Żar­łok TV i Śrubki i Skurki), Michał „Jerry” Rako­wicz (m.in blog i pod­cast Jerry’s Tales, pod­cast Alche­mia gier, seg­ment Hor­rory Jerry’ego w pod­ca­ście Masa Kul­tury,Nawie­dzony pod­cast, recen­zje pisane i audio w ser­wi­sie Carpe Noc­tem) oraz Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski (pod­cast Tomo­graf, w ser­wi­sie Gra­stro­sko­pia). W audy­cji gościn­nie poja­wia się też Kuba Krze­miń­ski (pod­cast NuCast)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.