Minibooki

W dzi­siej­szym odcinku oma­wiam wyda­rze­nie aktu­alne na naszym rynku jakim jest wypusz­cze­nie dwóch opo­wia­dań w for­mie ebo­oków i audio­bo­oków. Są to tek­sty „W wyso­kiej tra­wie” autor­stwa Ste­phena Kinga i Joe Hilla oraz „Twarz w tłu­mie” Ste­phena Kinga i Ste­warta O’Nana. Oba pro­dukty nazwano mini­bo­okami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.