Kto zabija najsławniejszych amerykańskich pisarzy?

Co mają wspól­nego auto­rzy naj­więk­szych ame­ry­kań­skich best­sel­le­rów: Sue Gra­fton, Danielle Steel, Cur­tis Sit­ten­feld i Tom Clancy? Wszy­scy zostali bru­tal­nie zamor­do­wani – w spo­sób maka­bryczny i jed­no­cze­śnie nawią­zu­jący do stylu ich pisar­stwa. Popa­da­jący w para­noję Ste­phen King jest prze­ko­nany, że następną ofiarą będzie on. Pełen trwogi opusz­cza swoją for­tecę w Ban­gor w sta­nie Maine, by odkryć, kto zabija słyn­nych pisa­rzy ame­ry­kań­skich.

W dzi­siej­szej audy­cji gościem jest Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu na blogu Nekro­po­li­tan –  który roz­ma­wia z Mando na temat satyry, któ­rej głów­nym boha­te­rem jest Ste­phen King. W koń­cówce odcinka gościn­nie poja­wia się Łukasz Skura – autor kanału Żar­łok TV –  zapo­wia­da­jący wyda­rze­nia, które nadejdą w następ­nym tygo­dniu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.