Babcie

«Mercy» opo­wiada histo­rię dwóch chłop­ców, któ­rzy wraz z matką prze­pro­wa­dzają się na farmę by opie­ko­wać się ich umie­ra­jącą bab­cią. Kiedy nabie­rają podej­rzeć, że star­szą kobietę opę­tały złe duchy boją się, że nie tylko ona może nie prze­żyć do końca lata. Kiedy Geo­rge i Buddy przy­je­chali do babci, w jej 150-let­nim domu nie było niczego strasz­nego. Jed­nak kiedy chłopcy doświad­czają nie­po­ko­ją­cych zja­wisk zaczy­nają wie­rzyć, że mają do czy­nie­nia z wiedźmą i muszą wal­czyć o swoje życia i poko­nać siły zła, które zagra­żają ich rodzi­nie.

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­ujemy dys­ku­sję na temat paź­dzier­ni­ko­wych pre­mier fil­mo­wych. Ponow­nie spo­ty­kamy się w trzy­oso­bo­wym skła­dzie. Dzi­siej­szymi gośćmi są: Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu na blogu Nekro­po­li­tan –  oraz Michał „Jerry” Rako­wicz – autor bloga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­rory Jerry’ego w Masie Kul­tury oraz pod­ca­stu Alche­mia gier.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.