Wpuść mnie

Kilka dni temu Szy­mas skoń­czył czy­tać powieść Johna Ajvide’a Lin­dqvi­sta pt. Wpuść mnie. Ten oby­cza­jowy hor­ror psy­cho­lo­giczny z wąt­kiem wam­pi­rycz­nym zro­bił na nim tak duże wra­że­nie, że Szy­mas posta­no­wił poświę­cić jeden Nawie­dzony Pod­cast na jego omó­wie­nie. Dla­tego też dziś usły­szy­cie skró­towo o fabule, bar­dziej szcze­gó­łowo o pro­ble­ma­tyce i o odczu­ciach towa­rzy­szą­cych lek­tu­rze oraz w kilku zda­niach o fil­mo­wych adap­ta­cjach wspo­mnia­nej powie­ści. Jag önskar er en tre­vlig läsning! 😉

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.