Wiecznie żywy Wiosną

W sześć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Elin i Szy­mas oma­wiają dla Was dwa skraj­nie różne hor­rory na Walen­tynki. Na pierw­szy ogień idzie lekki, kome­diowy i mło­dzie­żowy Wiecz­nie żywy (2013) z mniej lub bar­dziej żywymi tru­pami rein­ter­pre­tu­ją­cymi Romea i Julię. Następ­nie zaś prze­no­simy się  z posta­po­ka­lip­tycz­nych Sta­nów Zjed­no­czo­nych do Włoch, gdzie roz­grywa się akcja tajem­ni­czego Spring (2014), wino sma­kuje lepiej, a miłość nie­jedno ma imię.

UWAGA! Strefa Spo­ile­rowa 50:15 – 1:07:58

Blog Elin, o któ­rym wspo­mi­namy w pod­ca­ście

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Klaudia Dink

Klaudia Dink

http://gleboka-czerwien.blogspot.com/

Fanka filmowego horroru, w szczególności slasherów i found footage. Swoją pasją stara się dzielić na swoim blogu.