Van Helsing

W dwu­dzie­stym dzie­wią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas opo­wiada o postaci Abra­hama van Hel­singa w powie­ści Brama Sto­kera oraz w fil­mie Ste­phena Som­mersa. Oczy­wi­ście szybko porzuca przy tym plany krót­kiego omó­wie­nia pro­blemu i roz­kłada fil­mo­wego boha­tera na czyn­niki pierw­sze, a przy tym pozwala sobie na aneg­dotki o stu­diu Uni­ver­sal i jego fil­mo­wym uni­wer­sum. Gdyby po 40 minu­tach nagry­wa­nia nie musiał wyjść z domu, to kto wie, jak długo jesz­cze by nawi­jał…
Plik z pre­zen­ta­cją, o któ­rej wspo­mi­nam w pod­ca­ście. Jej przej­rze­nie może być pomocne, choć mam nadzieję, że nie jest warun­kiem koniecz­nym do zro­zu­mie­nia mojego wywodu 🙂

Notka Myszy o Som­mer­sie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!
Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.