Trinity Podcast: Połyskliwa skóra

W pięć­dzie­sią­tym pierw­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas ufun­duje swoim Wier­nym Fanom sen­ty­men­talną podróż w cza­sie. Cof­niemy się aż do 27. czerwca 2012 roku i posłu­chamy, jak wyglą­dała abso­lut­nie pierw­sza próba nagra­nia pod­ca­stu w wyko­na­niu Szy­masa, Bad Wolfa i Chyla. Tema­tem audy­cji będzie bar­dzo nie­ty­powy film wam­pi­ryczny, tj. Poły­skliwa skóra z 1990 roku. Nasze trio dokuje szyb­kiej oceny dzieła, po czym przy­bliża jego treść i stara się prze­ana­li­zo­wać zawartą w nim sym­bo­likę. Stres dał nam się ostro we znaki, toteż Szy­mas, sta­ra­jąc się kon­tro­lo­wać pro­ces nagry­wa­nia, rzą­dzi się niczym szlach­cic na zagro­dzie, Chylu dmu­cha w mikro­fon, a Bad Wolf mie­sza wszystko ze wszyst­kim. Do tego w tle cza­sem sły­chać odgłosy cha­rak­te­ry­styczne dla nie­miec­kiego aka­de­mika, a jakość nagra­nia jest typowa dla nagry­wa­nia iFre­eSky­pe­Re­cor­de­rem przy uży­ciu naj­tań­szych mikro­fo­nów. Nagra­nie tylko dla praw­dzi­wych fanów Nawie­dzo­nego =)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...

Michał Chylak

Michał Chylak

Wiecznie niezaspokojony fan mangi i anime, fantastyki, dobrych fabuł i RPG. Uwielbia grać w planszówki, gdy z głośników wydobywa się dobry metal.