The Strain: The Fall

Pomimo bła­gań i narze­kań Żar­łoka w trzy­dzie­stym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas i Isc oma­wiają sequel komik­so­wego The Strain, czyli 9 zeszy­tów komiksu zebra­nych pod tytu­łem The Fall. Opo­wia­damy m.in. o zata­jo­nym przed świa­tem wybu­chu elek­trowni ato­mo­wej w Buł­ga­rii, zni­ka­ją­cym oddziale wam­pi­rzego SWAT-u oraz o tym, czy ist­nieje jesz­cze jakaś nadzieja dla rodzaju ludz­kiego.

Strefa Spo­ile­rowa: 38:47 – 1:25:47

Radio Żak Poli­tech­niki Łódz­kiej
The Strain w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.