Thanks for the screams!

W pięć­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Mando i Szy­mas zapra­szają Was w kolejną już w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście sen­ty­men­talną podróż w prze­szłość. Wspie­rani przez Żar­łoka i Jerry’ego opo­wiemy o tym, w jakich oko­licz­no­ściach pozna­wa­li­śmy kolejne dzieła Wesa Cra­vena. Cof­niemy się do cza­sów domo­wych wypo­ży­czalni kaset i oglą­da­nia hor­ro­rów przez szparę mię­dzy drzwiami a fra­mugą, następ­nie wspo­mnimy o lep­szych i gor­szych chwi­lach spę­dzo­nych z Wesem, a na koniec zasta­no­wimy się nad feno­me­nem Krzy­ków, które naszym skrom­nym zda­niem były milo­wym kro­kiem w histo­rii fil­mo­wego hor­roru.

Pod­cast Jerry’ego i Filipa o serii „Krzyk”
Pod­cast Mando o serii „Krzyk”

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.