Święty

W pięć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia prze­nie­siemy się do Amster­damu, gdzie Jerry, Mando i Szy­mas wspól­nie z lokalną spo­łecz­no­ścią obcho­dzić będą rocz­nicę śmierci Świę­tego Miko­łaja! Ten, wraz z Czar­nymi Pio­tru­siami, już jakiś czas temu przy­był swoim szku­ne­rem do miej­sco­wego portu i tylko czeka na dzi­siej­szy wie­czór, by dosiąść swo­jego siwka, ruszyć w mia­sto oraz siać tam zamęt i spu­sto­sze­nie.

Każdy, kto wytrzyma jesz­cze chwilę po głów­nej roz­mo­wie, dowie się, czy Miko­łaj gry­zie, dla­czego Szy­mas jest opóź­niony oraz jak (nie)kulturalny jest Mando 😉

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.