Split

W sto osiem­na­stym odcinku Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu Bad Wolf i Szy­mas opo­wie­dzą Wam o losach Kevina, czło­wieka o dwu­dzie­stu trzech (a może i dwu­dzie­stu czte­rech?) oso­bo­wo­ściach! Tak, zapra­szamy na recen­zję ubie­gło­ty­go­dnio­wej pre­miery, tj. nowego dzieła M. Night Shy­ama­lana pt. Split (2017). Jak James McA­voy pora­dził sobie z rolą Kevina? Czy Anya Tay­lor-Joy to nowa kró­lowa hor­roru? Jak oce­niamy Split w porów­na­niu z Wizytą (2015)? Czy jest to typowy hor­ror? Jak Shy­ama­lan uka­zuje zma­ga­nia cho­rego oraz pro­ces lecze­nia? Dla­czego Szy­mas pła­kał w kinie? Którą oso­bo­wość naj­moc­niej doce­nia Bad Wolf? I wresz­cie – czy film koń­czy się happy endem czy stricte depre­syjną wizją przy­szło­ści boha­te­rów? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już dziś. Tylko w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...