Smiley

W pięć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Mando i Szy­mas oma­wiają dla Was film Smi­ley (2012). Ta ame­ry­kań­ska pro­duk­cja poświę­cona pew­nemu sze­roko uśmiech­nię­temu, inter­ne­to­wemu mor­dercy nie tylko podzie­liła nasz dotych­czas zgodny (sic!) pod­ca­ster­ski duet, ale też wywo­łała dys­ku­sję o wiele dłuż­szą, niż począt­kowo zakła­da­li­śmy.
W stre­fie spo­ile­ro­wej blo­opersy tak mocno zle­wają się z roz­mową, że nie dało się ich sen­sow­nie wyizo­lo­wać. W związku z tym druga połowa nagra­nia jest dość luźna i dłuż­sza o kilka minut rese­ar­chu w sieci, który był nam potrzebny do inter­pre­ta­cji cało­ści.

Luźna strefa spo­ile­rowa: 35:10 – 1:00:22

Jak zro­bić Makeup a’la Smi­ley? (Pink­sty­list)
Smi­ley na cza­cie ruletce (omegle.com)

Baba­dook na cza­cie ruletce

Cre­epy Pasta „Jeff the Kil­ler” (creepypasta.wikia.com)
Jeff the Kil­ler na cza­cie ruletce =)

Jesz­cze wię­cej świ­ro­wa­nia na cza­cie ruletce 1
Jesz­cze wię­cej świ­ro­wa­nia na cza­cie ruletce 2
Jesz­cze wię­cej świ­ro­wa­nia na cza­cie ruletce 3

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.