Skautowy Poradnik dla Dziewczyn Wracających Samotnie Nocą Do Domu po Wizycie w Zielonym Piekle

W sie­dem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia nie­przy­tomny Szy­mas i sza­lony Bad Wolf słu­chają naj­więk­szych prze­bo­jów Lio­nela Richiego, Lady Gagi i Brit­ney Spe­ars oraz nie­jako przy oka­zji dys­ku­tują na temat czte­rech dość zróż­ni­co­wa­nych fil­mów. Są to Wizyta (2015), Łowcy zom­bie (2015), O dziew­czy­nie, która wraca nocą sama do domu (2014) i The Green Inferno (2013). Szy­mas chwali Shy­ama­lana, kry­ty­kuje Rotha, fał­szuje oraz kale­czy język angiel­ski i Bad Wolfa, zaś Bad Wolf stara się zapo­biec apo­ka­lip­sie zom­bie.
I nagle dzwoni tele­fon…

UWAGA! Strefa Spo­ile­rowa 1:31:19 – 2:12:00 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!
Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...