Sir Lock

W dzie­więć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wraz ze zna­jo­mymi – Rafa­łem „Bad Wol­fem” Wroń­skim oraz Grześ­kiem „Gre­giem” Cię­ża­kiem – udaje się do sto­licy, by pod okiem Wojtka Redzic­kiego wziąć udział w ści­śle taj­nym szko­le­niu w war­szaw­skiej filii Aka­de­mii Szpie­gów Sir Arthura Locka a następ­nie zło­żyć z niego rela­cję w for­mie pod­ca­stu. Ostrze­gamy, iż:
1. Nagra­nie powsta­wało w kamie­nicy o nie­zwy­kle wyso­kim sufi­cie, co odbiło się na jako­ści dźwięku oraz w kawa­lerce o nie­zwy­kle wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze, co odbiło się na sta­nie psy­cho­fi­zycz­nym roz­mów­ców.
2. Nagra­nie pełne jest dygre­sji, tro­lo­lolo, hehesz­ków i walki z mediami publicz­nymi.
3. Po wysłu­cha­niu nagra­nia należy usu­nąć plik .mp3 oraz spa­lić dysk twardy. Dla wła­snego bez­pie­czeń­stwa.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...