Piła

W trzy­dzie­stym ósmym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas i Mando ser­wują swoim słu­cha­czom nudną jak flaki z ole­jem recen­zję Piły (Saw) w reży­se­rii Jamesa Wana. Odci­nek ten nie wyróż­nia się niczym na tle innych tutej­szych publi­ka­cji. Naj­zwy­czaj­niej w świe­cie sie­dzimy sobie i opo­wia­damy o fil­mie, od czasu do czasu poru­sza­jąc także jakiś inny temat. Szy­mas np. wspo­mina o lata­ją­cych po nie­bie wale­niach i kry­ty­kuje pod­ca­stową kon­ku­ren­cję, a Mando usil­nie cze­pia się leżą­cego w łazience trupa. Nic mniej. Nic wię­cej.

SAW in 30 secons (Bun­nies)
SAW (2003) – short Wana i Whan­nella
How Saw Sho­uld Have Ended

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.