Niezwykła meta doktora Cieślińskiego i pana Szymasa

W sie­dem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas roz­wią­zuje kon­kurs z 71 Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu, opo­wiada o gene­zie Bez­sen­nego tygo­dnia, pla­nach na kolejne odcinki oraz o mrocz­nej, nad­mier­nie ambit­nej i na ogół nie­wy­spa­nej stro­nie swo­jej duszy. Jest cha­otycz­nie, audio­blo­gowo i meta, czyli tak, jak to per­wer­syjne tygry­ski lubią naj­bar­dziej.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.