Nadchodzące horrory cz. 1

W sto czter­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas przy­go­to­wał  dla Was prze­gląd ksią­żek, komik­sów oraz gier elek­tro­nicz­nych, któ­rych pre­miera praw­do­po­dob­nie przy­pad­nie na rok 2017. Na którą powieść naj­bar­dziej cze­kam? Które gry przy­cią­gnęły moją uwagę? Jakie komiksy na pewno nabędę w nad­cho­dzą­cym roku? Chce­cie wie­dzieć? To posłu­chaj­cie…

Tek­sty kul­tury, o któ­rych wspo­mi­nam w pod­ca­ście:
4:35 Książki
Joe Hill: Stra­żak
Phan­tom Book:
– Nie­na­sy­cony Łuka­sza Radec­kiego
– Peł­za­jąca śmierć Toma­sza Siwca
Dom Hor­roru: ???
Biblio­teka Grozy wydaw­nic­twa C&T:
W.H. Hodg­son — Sza­lupy „Glen Car­rig”
Marion Craw­ford — Wędru­jące duchy
J.S. Le Fanu – Opo­wie­ści z teki pastora Pur­cella (7 opo­wia­dań)
Arthur Conan Doyle — Igra­nie ze stra­chem (8 opo­wia­dań)
Arthur Conan Doyle — Tajem­nica Clom­ber (powieść)
W.W. Jacobs — Mał­pia łapka (8 opo­wia­dań)
Ver­non Lee — Nawie­dze­nia
Zysk i Ska: ???
Vesper: ???
MAG: ??? Clive Bar­ker? Richard Mathe­son?
13:30: Komiksy
EGMONT: Ame­ry­kań­ski Wam­pir
MUCHA:
– Hrab­stwo Har­row
– Out­cast
– Vyt­ches
14:18 Gry elek­tro­niczne
Pro­duk­cje typowo pod VR:
– Until Dawn: Rush of Blood
– OVERKILL’s The Wal­king Dead
What Rema­ins of Edith Finch
P.A.M.E.L.A.
Sys­tem Shock (Remake)
Dead Island 2
Days Gone (eks­lu­zyw­nie na PS4)
We Happy Few
Fri­day The 13th: The Game
Tan­giers
The Hum Uni­verse:
– The Hum: Abduc­tions
– The Hum Game
– The alien Inva­sion Simu­la­tor
SCORN
AGONY
Resi­dent Evil 7 (BIOHAZARD 7)
Resi­dent Evil 2 Remake
Outlast 2
Visage
Alli­son Road
Routine
Per­cep­tion
The Works of Mercy (pol­skie stu­dio: Pen­tacle)
Get Even (pol­skie stu­dio: The Farm 51)
Obse­rver (pol­skie stu­dio: Blo­ober)
DARQ
Day­mare 1998
Hello Neigh­bor
Left 4 Dead 3
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.