Na granicy

W sto ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza w Biesz­czady, by spraw­dzić, jak Mar­cin Doro­ciń­ski, Andrzej Chyra, Bar­tosz Bie­le­nia i Kuba Hen­rik­sen spraw­dzają się w pol­skim thril­le­rze ze sce­na­riu­szem i reży­se­rią Woj­cie­cha Kasper­skiego. Czym tak naprawdę jest Na gra­nicy? Czy Polacy potra­fią krę­cić kino gatun­kowe? Jak mło­dzi akto­rzy wypa­dli na ekra­nie? Dla­czego prze­raża mnie Mar­cin Doro­ciń­ski? Czy warto nabyć pol­skie wyda­nie DVD wspo­mnia­nego filmu? O tym wszyst­kim usły­szy­cie dziś w nowym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście.

UWAGA! Strefa spo­ile­rowa: 20:51 – 30:30
Na gra­nicy w bazie Film Pol­ski

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.