Masters of Horror cz. 4

Po kolej­nej, tym razem nie tak dłu­giej prze­rwie, Pod­ca­stowe Trio w skła­dzie Jerry, Mando i Szy­mas powraca z aktu­al­nie naj­dłuż­szą Nawie­dzoną Serią Pod­ca­stów na blogu Nekro­po­li­tan, czyli z Mistrzami Hor­roru. Zgod­nie z dotych­cza­sową tra­dy­cją oma­wiamy dla Was kolejne trzy epi­zody według chro­no­lo­gii Cari­smy, a więc seg­menty: Opo­wieść Haec­kela, Powrót do domu i Kobieta jeleń. Przy oka­zji wal­czymy z pro­ble­mami tech­nicz­nymi, roz­ma­wiamy o jedze­niu w cza­sie oglą­da­nia hor­ro­rów i poru­sza­niu poważ­nych tema­tów w kinie grozy.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.