Martwe zło i inne zjawiska pogodowe

Sześć­dzie­siąty siódmy Nawie­dzony Pod­cast został w cało­ści poświę­cony fil­mo­wej pen­ta­lo­gii Mar­twe zło (1978–2013). Jerry, Mando i Szy­mas przy­bli­żają w nim histo­rię serii, oce­niają każdą jej część, przy­ta­czają dzie­siątki cie­ka­wo­stek, pod­li­czają, ile litrów sztucz­nej krwi użyto na pla­nie oraz zasta­na­wiają się nad feno­me­nem dzieła Raimiego oraz popu­lar­no­ści Bruce’a Camp­bella.

UWAGA! Cały pod­cast zawiera drobne spo­ilery doty­czące pen­ta­lo­gii Mar­twe zło.

PODCAST Mando o Mar­twym źle (2013)
SHORT, w któ­rym zagrał Raimi i który był inspi­ra­cją dla scen z Rąsią
SHORT, za sprawą któ­rego Fede Alva­rez został popro­szony o reali­za­cję remake’u Mar­twego zła
Porów­na­nie wer­sji reży­ser­skiej i kino­wej Armii Ciem­no­ści
The Evil Dead in 60 second with clay
Claycat’s EVIL DEAD II
Bun­nies: Evil Dead II
Army of Dark­nesss – 8 bit cinema

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.