Maraton Grozy cz. 2: Wilkołacze Taśmy

W czter­dzie­stym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas ponow­nie gości Bad Wolfa. Razem powra­camy do roz­po­czę­tej cztery tygo­dnie temu rela­cji ze zor­ga­ni­zo­wa­nego przez sieć kin Helios Mara­tonu Grozy i oma­wiamy dla Was dwa kolejne filmy, tj. Taśmy Waty­kanu (2015) oraz Wil­ko­ła­cze sny (2014). Warto zazna­czyć, że Szy­mas puścił wodze fan­ta­zji w cza­sie mon­tażu*, co dość wyraź­nie sły­chać przez pierw­sze trzy­dzie­ści pięć minut pod­ca­stu. Poza tym po głów­nej czę­ści nagra­nia, a przed zajawką i blo­oper­sami, zna­leźć można luźną strefę spo­ile­rową poświę­coną Taśmom…, poły­ka­niu żaró­wek, dre­si­kom na mara­to­nach grozy oraz sabo­ta­żowi prze­pro­wa­dzo­nemu przez kon­ku­ren­cyjny pod­cast Mysz­masz.

UWAGA: 57:27 – 1:12:37 Strefa spo­ile­rowa dot. Taśm Waty­kanu.

Szo­ku­jący sekret Sto­licy Apo­stol­skiej! Co kryją TAŚMY WATYKANU?!

*I did it for the lolz.
I did it for the lolz.
I did it for the lolz.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...