Krwawe pranie

Witamy w set­nym Nawie­dzo­nym Po… tj. Nawie­dzo­nym Per­fek­cyj­nym Panu Domu, a więc coty­go­dnio­wej audy­cji, w któ­rej poma­gamy nawie­dzo­nym panom domu uzy­skać per­fek­cję w uni­ka­niu wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków domo­wych. W dzi­siej­szym epi­zo­dzie spró­bu­jemy roz­wią­zać pro­blemy Huberta Span­dow­skiego, posłu­chamy prosz­kowo-pral­ko­wych pole­ca­nek Michała Rako­wi­cza, poznamy tajne fakty z życia Łuka­sza Skury i dowiemy się, jak Kata­rzyna Figura wypa­dła w fil­mie Rug­gero Deodato pt. Krwawe pra­nie. Zapra­szamy do odsłu­chu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.