Krótki metraż cz. 3: Bloody Cuts

W sto trzy­dzie­stym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas powraca do tematu dostęp­nych w sieci hor­ro­rów krót­ko­me­tra­żo­wych. Po recen­zji doko­nań FEWDIO oraz DAYWALT Fear Fac­tory prze­cho­dzimy do kolej­nego kolek­tywu twór­ców zna­nego jako Blo­ody Cuts. Któ­rego filmu nie dałem rady obej­rzeć do końca? Który zaś uwa­żam za małe arcy­dzieło? Czym grozi ssa­nie kciuka? A czym zabawa z Ouiją? Jeżeli Was to inte­re­suje, posłu­chaj­cie. I obej­rzyj­cie. W tej czy innej kolej­no­ści.

Shorty, o któ­rych wspo­mi­nam w pod­ca­ście:
1. Lock Up
2. Stit­ches
3. Prey
4. Mother Died / Mother Died: Spe­cial Edi­tion 
5. Zom­bie Dating – Tim is hun­gry for love
6. Dead Dating – find your per­fect demo­nic part­ner
7. Suc­ka­blood <3
8. Dead Man’s Lake <3
9. Death Sce­nes <3
10. Don’t Move <3
11. Dare
12. Deathly Pre­sents
13. The Cabi­net in the Woods

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.