Jurajskie Roztocze

Nastał kolejny tydzień, więc Szy­mas tra­dy­cyj­nie już szuka nowych pomy­słów na to, jak utrud­nić sobie życie. Tym razem posta­no­wił, że zamiast nor­mal­nego pod­ca­stu, zaser­wuje Wam pod­ca­stowe combo, a więc jedno nagra­nie, w któ­rym omówi dwa zupeł­nie nie­zwią­zane ze sobą tek­sty kul­tury. Padło na film i książkę. Na Juras­sic World (2015) oraz na Hor­ror na Roz­to­czu. O tym, jak gła­ska­nie umie­ra­ją­cych bron­to­zau­rów odmie­nia życie kor­posz­czu­rów oraz o tym, co wyśnił Łukasz Kieł­basa, posłu­cha­cie tylko w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście!

Juras­sic World: 5:35 – 29:30
Hor­ror na Roz­to­czu: 29:30 – 40:50

Strona Pro­jektu Hor­ror na Roz­to­czu
Wielki nie­obecny i jego baka­lie

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!
Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.