Josephine

W dzie­więć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas sięga po utrzy­many w sty­li­styce para­nor­mal noir oraz opo­wia­da­jący o wypo­sa­żo­nej w nad­przy­ro­dzony arte­fakt pani detek­tyw komiks Clarence’a Weather­spo­ona pt. Jose­phine. W toku rela­cji usły­szy­cie o paso­żyt­ni­czych grzy­bach, zom­bie, wskrze­si­cie­lach, isto­tach z mor­skich głę­bin i duchach. Oraz o woj­nie bur­skiej (1899–1902) i pew­nym rewol­we­rze. Nie zabrak­nie też nie­spo­dzia­nek, gdyż w trak­cie lek­tury oka­zało się, że C. Weather­spoon to tak naprawdę Janusz Paw­lak, a tytu­łowa boha­terka wcale nie ma samo­za­par­cia Marlowe’a, wie­dzy Poirota czy siły Hel­l­boya. Czy warto więc poznać ją bli­żej? Prze­ko­na­cie się o tym w trak­cie odsłu­chu…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.