Horror klasy B

W czter­dzie­stym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Jerry i Szy­mas recen­zują anto­lo­gię opo­wia­dań Łuka­sza Radec­kiego Hor­ror klasy B a przy oka­zji oma­wiają także kilka innych kwe­stii: od recep­cji fil­mo­wego i lite­rac­kiego hor­roru w Pol­sce, poprzez podej­rza­nie pozy­tywne recen­zje nie­któ­rych publi­ka­cji, aż po pew­nego rodzaju nie­dba­łość wydaw­ców. Przy­go­tuj­cie się na moc meta­for kuli­nar­nych oraz słodko-gorzką podróż przez kra­inę b-kla­so­wej grozy.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.