Horror Factory cz. 03: Der Blutflüsterer Montillon

W sto trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas pomimo zapcha­nego nosa i wywo­ła­nego począt­kiem nowego roku aka­de­mic­kiego spadku formy oma­wia dla Was trzeci tom nie­miec­ko­ję­zycz­nej serii wydaw­ni­czej Hor­ror Fac­tory, a mia­no­wi­cie mikro­po­wieść Der Blut­flüste­rer Chri­stiana Mon­til­lon. Z audy­cji dowie­cie się, w jaki spo­sób nie­miecki autor wyko­rzy­stuje postać dziecka do wzbu­dza­nia stra­chu, kim lub czym jest tytu­łowy Blut­flüste­rer oraz czy mie­sza­nie lekko skan­da­li­zu­ją­cej grozy z rodzin­nym dra­ma­tem może wyjść książce na dobre.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.