Horror Factory cz. 02: Crazy Wolf – Die Bestie in mir Endresa

W sto dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas powraca do nie­miec­kiej serii wydaw­ni­czej Hor­ror Fac­tory i oma­wia dla Was jej drugi tom, a więc mikro­po­wieść Crazy Wolf – Die Bestie in mir Chri­stiana Endresa. Jeżeli zasta­na­wia­cie się, jak wygląda were­wolf fic­tion we współ­cze­snym uję­ciu nie­miec­kim, czy pies może być sym­bo­lem czło­wie­czeń­stwa, czy czło­wiek jest zwie­rze­ciem stad­nym oraz co łączy powieść Endresa z Dexte­rem i kto „budzi czarną ścianę”, zachę­cam Was do odsłu­chu! 😉

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.