Here They Lie

W sto czter­dzie­stym pią­tym odcinku Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu Szy­mas opo­wie Wam o tym, jak przy pomocy gogli Play­sta­tion VR wszedł do umy­słu pew­nego sza­leńca, by zwie­dzić sur­re­ali­styczne, mroczne i brudne światy. Czy odczu­wał praw­dziwe prze­ra­że­nie? Czy może męczyły go mdło­ści? Jak zare­ago­wał na pierw­sze spo­tka­nie z potwo­rem? Jak wyglą­dała jego pierw­sza śmierć? Czy nie­wy­raź­nym tek­stu­rom udało się oszu­kać umysł nawie­dzo­nego pod­ca­stera? Jeżeli chce­cie się tego dowie­dzieć, posłu­chaj­cie recen­zji Here They Lie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.