Festiwalowy wrzesień: Kapitularz, Splat!FilmFest i Copernicon

W sto czter­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas posta­na­wia opo­wie­dzieć o swo­ich festi­wa­lowo-pod­ca­sto­wych pla­nach na wrze­sień. Czym różni się Kapi­tu­larz od Pyr­konu? Co zapre­zen­tuje w Łodzi Dawid Gryza z Kocham Dziwne Kino? Czym zasko­czą nocne mara­tony fil­mowe? Dla­czego warto zain­te­re­so­wać się Splat!FilmFest? Jakie świe­żynki będzie można zoba­czyć w Lubli­nie? Co powsta­nie z połą­czo­nych mocy Kon­glo­me­ratu Pod­ca­sto­wego i Carpe Noc­tem? O czym posłu­cha­cie na Coper­ni­co­nie? Jaką opi­nią cie­szy się ten kon­went? Czego ocze­kuję? Co pla­nuję? Posłu­chaj­cie!

Kapi­tu­larz 2017 – strona główna

Kapi­tu­larz 2017 – pro­gram

Splat!FilmFest 3 – strona główna

Splat!FilmFest 3 – pro­gram 2017

Splat!FilmFest 2 – pro­gram 2016

Nawie­dzony Pod­cast #119 Czas pod­su­mo­wań 2016 cz. 1 – Bogu­sia o Splat!FilmFest

Coper­ni­con 2017 – strona główna

Coper­ni­con 2017 – pro­gram

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.