Diabelska plansza Ouija / Ouija: Narodziły zła

W sto czter­dzie­stym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas przy­wo­łuje ducha zagi­nio­nego przed tygo­dniem Mando (lub kogoś, kto się za Mando podaje), by zgod­nie z zapo­wie­dzą sprzed dwóch tygo­dni zre­cen­zo­wać dwa filmy poru­sza­jące tema­tykę wywo­ły­wa­nia duchów i igra­nia z zaświa­tami, tj. Dia­bel­ską plan­szę Ouija (2014) oraz jej pre­quel Ouija: Naro­dziny zła (2016). Czy pierw­szy hor­ror „na pod­sta­wie gry Has­bro” naprawdę jest tak zły, jak zwy­kło się o nim mówić? Czy Ori­gin of evil to pre­quel z pierw­szego zda­rze­nia? Czy zmiana reży­sera z White’a na Fla­na­gana wyszła fran­czy­zie na dobre? A może wręcz prze­ciw­nie? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia pozna­cie już za chwilę…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod ory­gi­nal­nym postem.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.