Death Note

W sto czter­dzie­stym siód­mym odcinku Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu Szy­mas otrzy­muje od swo­jego shi­ni­gami Mando „Notat­nik śmierci”… tj. film o takim tytule do obej­rze­nia na plat­for­mie Net­flix. Jak spraw­dza się „Death Note” w reży­se­rii Adama Win­garda? Na ile zacho­wano ducha ory­gi­nału? Co prze­jęto z mangi autor­stwa Tsu­gu­miego Ôby i Take­shiego Obaty? Jak wygląda che­mia mię­dzy zame­ry­ka­ni­zo­wa­nymi wer­sjami Lighta i L? A mię­dzy Ligh­tem i Mią? Jak wypada Ryuk? Co łączy „Death Note’a” z „Oszu­kać prze­zna­cze­nie”? Kogo Szy­mas wpi­sałby do swo­jego Notat­nika śmierci? Tego wszyst­kiego dowie­cie się z dzi­siej­szego epi­zodu!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.