Czy wierzysz w duchy?

W sto czter­dzie­stym odcinku Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu Mando i Szy­mas roz­ma­wiają o… duchach. W peł­nej aneg­dot kon­wer­sa­cji opo­wia­damy o naszych doświad­cze­niach z nawie­dzo­nymi miej­scami, o kon­tak­tach ze zmar­łymi bli­skimi, sean­sach spi­ry­ty­stycz­nych, tablicz­kach ouija, snach o zębach, spa­da­ją­cych donicz­kach, prze­cho­dze­niu pod dra­biną, prze­są­dach, zabo­bo­nach, wywo­ły­wa­niu demo­nów oraz o Zbyszku, Bel­ze­bu­bie i Księ­życu. Nie­za­leż­nie od tego, czy wie­rzy­cie w życie po śmierci i świat „po tam­tej stro­nie”, zachę­camy Was do odsłu­chu oraz do podzie­le­nia się z nami Waszymi pry­wat­nymi doświad­cze­niami i prze­my­śle­niami na poru­szany temat.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.