Creepypasty

W sto trzy­dzie­stym ósmym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Paweł Mateja dys­ku­tuje z Szy­ma­sem o cre­epy­pa­stach. Zaczy­namy roz­mowę od roz­wa­żań na temat legend miej­skich, by następ­nie zasta­no­wić się nad ich związ­kiem z cre­epy­pa­stami oraz nad poten­cja­łem drze­mią­cym w tego typu strasz­nych opo­wie­ściach. Ska­czemy po tema­tach jak opę­tani, co spo­wo­do­wało, że w pod­ca­ście usły­szy­cie m.in. o dia­ble sie­dzą­cym na wozie, mor­dercy z hakiem, czar­nej woł­dze, real life ten­tacle porn, Slen­der Manie, Deep Webie, pod­glą­da­niu mar­twych Kore­anek, fil­mach ostat­niego tchnie­nia, 4cha­nie, cza­tach rulet­kach, kosmi­tach i anio­łach na fron­cie dru­giej wojny świa­to­wej.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

Paweł Mateja

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.