Christmas Horror Story

W sześć­dzie­sią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas recen­zuje bożo­na­ro­dze­niową anto­lo­gię hor­ro­rówChri­st­mas Hor­ror Story (2015), a co za tym idzie opo­wiada o nawie­dzo­nych szko­łach, prze­ra­ża­ją­cych dzie­ciach, Kram­pu­sach oraz zom­biel­fach. Mię­dzy wer­sami stara się także pod­dać ana­li­zie cza­so­prze­strzeń w uni­wer­sum Kon­glo­me­ratu i przy­bli­żyć wpływ kon­struk­cji wła­snego miesz­ka­nia na swoje nocne lęki.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.