Berberian Sound Studio

To już trzy­dzie­sty piąty Nawie­dzony Pod­cast! Co tym razem zgot… tj. zmon­to­wał Wam Szy­mas? Otóż audy­cję dźwię­kową o fil­mie o dźwięku, fil­mie i dźwięku w fil­mie. Dokład­niej rzecz ujmu­jąc będzie to pełna dygre­sji, dźwię­ków i dygre­sji dys­ku­sja na dwa głosy. A że dru­gim gło­sem jest Żar­łok, to w czę­ści spo­ile­ro­wej, poza rzu­ca­niem dygre­sji, tra­dy­cyj­nie już sta­ramy się zro­zu­mieć, co twórca filmu miał na myśli 😉 
47:47 – 01:05:08 Strefa intre­pre­ta­cyjno-spo­ile­rowa
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!
Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.