Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon

W czter­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nagry­wa­nia do Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu powraca Elin, by omó­wić z Szy­ma­sem nie­ty­powy hor­ror kome­diowy, tj. Behind the Mask: The Rise of Leslie Ver­non (2006). Razem zaj­rzymy za kulisy powsta­wa­nia sla­she­rów, zła­piemy seryj­nego mor­dercę za geni­ta­lia i spraw­dzimy, czy Leslie Ver­non ma pre­dys­po­zy­cje do sta­nia się ikoną hor­roru.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Klaudia Dink

Klaudia Dink

http://gleboka-czerwien.blogspot.com/

Fanka filmowego horroru, w szczególności slasherów i found footage. Swoją pasją stara się dzielić na swoim blogu.