Bazar złych snów

W pięć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas oma­wia dla Was bez­spo­ile­rowo pre­mie­rowy zbiór opo­wia­dań autor­stwa Ste­phena Kinga, tj. Bazar złych snów. Naj­pierw omówi dla Was wygląd i struk­turę zbioru, następ­nie sko­men­tuje wszyst­kie 20 zawar­tych w nim utwo­rów, a na koniec zde­ma­skuje praw­dziwe obli­cza Mando i Jerry’ego oraz opo­wie o swo­ich kosz­ma­rach…

Kon­ku­ren­cyjny pod­cast autor­stwa bez­czel­nego Huberta i nie­szcze­rego Michała
RSK o Wred­nym dzie­ciaku
RSK o Zie­lo­nym bożku cier­pie­nia
RSK o Kiep­skim samo­po­czu­ciu
RSK o Moral­no­ści

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.