Antywalentynkowa noc grozy cz. 2: Autopsja Jane Doe w Zombie Expressie

W sto dwu­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wsiada do pociągu. Nie dba o bilet, nie dba o bagaż. Przy­pad­kiem wpada na swo­jego przy­ja­ciela, dok­tora Wroń­skiego i posta­na­wia wspól­nie z nim nagrać pod­cast poświę­cony dwóm fil­mom wyświe­tla­nych w cza­sie luto­wych Anty­wa­len­ty­nek. Cho­dzi o Autop­sję Jane Doe (2016) oraz Zom­bie Express (2016). Czy Szy­mas w końcu wyzdro­wieje? Jak bar­dzo sucha może być rama pod­ca­stu? Jakie opi­nie wygła­szał Bad Wolf zaraz po wyj­ściu z kina? Jak zmie­niła się jego opi­nia po upły­wie kilku tygo­dni? Co o Autop­sji… pisał Ste­phen King? Co sądzimy o wątku pre­zesa z Pociagu…? Ile blo­oper­sów powstało w trak­cie nagra­nia? Jeżeli chce­cie się tego dowie­dzieć, zapra­szamy do słu­cha­nia!

UWAGA! Strefa spo­ile­rowa: 56:22 – 1:12:47

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...